Gods evenbeeld

Gods evenbeeld

Peter Hofland

Daniel van Deutekom:

Misschien ga je door het leven en vraag je je af wat het doel van je leven is... Misschien geloof je wel in God, maar vraag je je af of dit alles is... Ik kan je garanderen dat je leven betekenis heeft: voor God ben je geen nummer, je bent niet "één van de zoveel". Je bent met liefde en zorg geschapen en God heeft unieke gaven en talenten in je gelegd, die misschien niet altijd gewaardeerd worden, maar waarmee je wel van betekenis kan zijn. Je bent gemaakt in Zijn evenbeeld.

Mozes moest van God aan het volk Israël vertellen dat ze geen beeld van God mogen maken. De openbaring is dat God zichzelf openbaart - niet in een beeld van steen en koper - maar in een mens: Jezus Christus, Gods evenbeeld (Kol. 1:15, Heb. 1:3). En nu komt het: wij zijn geschapen naar dat beeld! Misschien mochten we daarom geen beeld van God maken, omdat Hij zichzelf wil openbaren door de mens... God wil zich openbaren door jouw karakter, door jouw talenten en gaven, maar ook door de kracht te zijn in je zwakte!

"Het behaagde God, Die mij VANAF DE SCHOOT van mijn moeder heeft afgezonderd en mij heeft geroepen door Zijn genade, om ZIJN ZOON IN MIJ TE OPENBAREN, opdat ik Hem door het Evangelie onder de heidenen zou verkondigen..." - Galaten 1:15-16

"Want Ú hebt mijn nieren GESCHAPEN,
mij in de schoot van mijn moeder GEWEVEN." - Psalmen 139:13

"VOORDAT Ik jou in de moederschoot vormde, HEB IK JOU GEKEND; voordat jij uit de baarmoeder naar buiten kwam, heb Ik jou geheiligd." - Jeremia 1:5

Soms zijn we zo druk bezig met het leven dat we dit vergeten. God heeft ons met liefde geschapen en nu mogen we Zijn beeld dragen, door net als Jezus om te kijken naar minderheden, naar verstoten en gebroken mensen, en deze wereld een betere plek te maken. Wat een eer, hoe bijzonder, dat we de God van al wat leeft, de Schepper van Hemel en Aard, mogen vertegenwoordigen? Wauw!


Reageer op deze post