Training

Laat je inspireren en toerusten, zodat je klaar bent om te leven en te dienen!


Friends

De 123-avonden zijn bedoeld voor mensen die meer willen weten over God en het evangelie.

We spreken met een klein koppeltje 'geïnteresseerden' af op een plek en tijd dat jij kan.

Dat kan bij jou thuis zijn, of bij ons, of een café, of....noem maar op.

In drie avonden nemen we je mee langs de 'basics' van het evangelie en het Leven van Jezus .

Wil je uitgedaagd worden, nieuwe mensen leren kennen, kunnen lachen én meer weten over God ?

Geef je dan op via het contactformulier op deze pagina.
Ben je tot geloof gekomen en wil je Jezus volgen ?

Dan is de training: Identiet en autoriteit, voor jou !

Ontdek wat je hebt ontvangen door het volbrachte werk van Jezus aan het kruis 

en de nieuwe mens die je bent geworden dankzij Zijn opstanding en overwinning.

Samen duiken we de bijbel in om te zien welke erfenis God jou heeft gegeven als zijn zoon of dochter.

( N.a.v. Het verhaal van de verloren zoon vertelt door Jezus in het (bijbel)boek Lucas had 15:11-31 )

 Eén zoon vergat hoe goed zijn vader was en liep weg, de andere bleef plichtsgetrouw bij hem. Twee verschillende uitingen maar ze hadden 1 ding gemeen, ze kenden beiden de Vader niet..... Vandaag de dag is het niet veel anders. De ene helft van de mensen wil niks meer met God te maken hebben en hun eigen leven leiden met alle gevolgen van dien, en de andere helft probeert vanuit plichtsbesef God trouw te zijn door elke week trouw naar de kerk te gaan. Maar ook deze twee hebben vaak 1 ding gemeen, ze kennen beide de Vader niet.... Zij die hun leven zonder God invullen zijn aangewezen op hun eigen kunnen en zij die proberen met God te leven vaak ook, omdat ze beide niet beseffen: God is goed! 

Deze training helpt je om te ontdekken Wie je Vader is en wie jij mag zijn door Hem!

 Heb je interesse? Neem contact met ons op, door het contactformulier