Hoe mijn toekomst veranderde

Peter Hofland

Door: Erik Speelman

Was wat Jezus zei over Zijn spoedige wederkomst om te oordelen bedoeld voor mensen over 2000 jaar later in de westerse wereld? Of was Zijn spoedige wederkomst om te oordelen bedoeld voor de toenmalige generatie van vele Joden die Hem verwierpen als de Messias?

De tijdsindicaties van deze veel besproken gebeurtenis in het nieuwe testament zijn overduidelijk: spoedig, nog een korte tijd, aan de deur en zelfs zéér spoedig. Ook in het Grieks betekenen deze tijdsindicaties wat ze hedendaags ook betekenen. In het laatste hoofdstuk van openbaring zegt Jezus maar liefst 5 keer dat Hij spoedig komt en dat de tijd nabij is. Niet alleen deze tijdsindicaties roepen een hoop vragen op, maar ook wat Jezus zei tegen zijn discipelen. Hij zei dat zij niet klaar zouden zijn met het verkondigen van het evangelie voordat Hij zou komen (Mattheüs 10:23). Hij zei tegen een groep mensen dat zij de dood niet zouden proeven en Zijn komst zouden meemaken (Mattheüs 16:28).

Je kunt jezelf dus het volgende afvragen:
Moet Jezus 2000 jaar later nog steeds terug komen en leven we NIET in het nieuwe verbond? Of is Jezus toen in glorie samen met de engelen gekomen om die toenmalige verdorven generatie van vele Joden (die niet in hem geloofden) te veroordelen, Jeruzalem en de tempel te vernietigen (d.m.v. het leger van de Romeinen) en leven we WEL in het nieuwe verbond?

De hele essentie van het nieuwe verbond is dat Jezus Christus bij ons is. De apostelen spreken er in het nieuwe testament maar al te vaak over dat Jezus Christus met ons is en in ons woont. Zij hadden toen de eer om als eerste de Heilige Geest te ontvangen en om het evangelie in het hele Romeinse rijk te verkondigen. In die tijd tot 70 na Christus is de ergste christenvervolging geweest (in de tijd van Nero), waren er oorlogen, geruchten van oorlogen, aardbevingen, ect. Precies zoals Jezus in Mattheüs 24 had voorspeld. In 70 na Christus werden Jeruzalem en de tempel verwoest, zijn er 1.1 miljoen mensen (waarvan het grootste gedeelte Joden waren) omgekomen. Vervolgens is het evangelie van Jezus Christus en de heerschappij van het Koninkrijk over de hele wereld verspreid (Mattheüs 21:43-45).

Dus Jezus Christus is met glorie vanuit de hemel verschenen samen met de engelen en Hij heeft geoordeeld d.m.v. het Romeinse leger.

Hier wat geschiedschrijving van de terugkomst van Jezus en de scenario’s die zijn waargenomen.

----------------------------------------

GESCHIEDSCHRIJVING OVER DE WEDERKOMST VAN JEZUS

-Hoofdstuk 44 van de Latijnse versie van Pseudo-Hegesippus.
-Eusibus, ‘Ecclesiastical History’, Book 3, Chapter 8, Sections 1-6.
-Flavius Josephus, ‘Wars of the Jews’, Boek 6, hoofdstuk 5, sectie 3.
-Gaius Tacitus, ‘The Histories’, Boek 5.13.

GESCHIEDSCHRIJVING OVER DE TEKENEN AAN DE HEMEL

-Eusebius van Caesarea, ‘Ecclesiastical History’, Book 3, Chapter 8, Sections 1-6.
-Flavius Josephus, ‘Wars of the Jews’, Boek 6, hoofdstuk 5, sectie 2 en 3.
-Gaius Tacitus, ‘The Histories’, Boek 5.13.
-Citaat uit hoofdstuk 44 van de Latijnse versie van Pseudo-Hegesippus.

GESCHIEDSCHRIJVING OVER DE AANWEZIGHEID VAN GOD DIE DE TEMPEL VERLIET

-Gaius Tacitus, ‘The Histories’, Boek 5.13.
-Flavius Josephus, ‘Wars of the Jews’, Boek 6, hoofdstuk 5, sectie 2 en 3.
-Eusebius van Caesarea, ‘Ecclesiastical History’, Book 3, Chapter 8, Sections 1-6.

----------------------------------------

LINKS OM ALLES ZELF TE LEZEN:

Bekend historisch Joods geschrift de Pseudo-Hegesippus:
http://www.tertullian.org/fath... van Caesarea – The Ecclesiastical History:
https://books.google.com/books... Josephus, War of the Jews:
http://sacred-texts.com/jud/jo...

Gaius Cornelius Tacticus, The histories:
http://classics.mit.edu/Tacitus/histo...

----------------------------------------

DISCLAIMER: In deze video geef ik een interpretatie n.a.v. het bestuderen van vervulde eschatologie en hermeneutiek in de Bijbel. Ik ben niet verantwoordelijk voor wat iemand anders gelooft. Iedereen is vrij om te geloven wat hij of zij wil. Ik geloof dat er in het nieuwe verbond wat Jezus Christus bracht geen onderscheid meer wordt gemaakt tussen mensen van wat voor afkomst dan ook. Iedereen is welkom in het Koninkrijk van God door geloof in het volbrachte werk van Jezus Christus.


Reageer op deze post