Eerst het hart, dan de buitenkant...

Eerst het hart, dan de buitenkant...

Peter Hofland

Door: Jarno van Dijk

Pasgeleden kwam er een stel naar me toe na een dienst. Voor mij onbekenden die ik nooit eerder had gezien. Ik had gepredikt, een oproep gedaan om Jezus aan te nemen en vervolgens om de doop in de Heilige Geest te ontvangen. Ze stelden zich voor en vroegen of ik voor ze wilde bidden. Terwijl ik aan het bidden was begon God te spreken en ze enorm te bemoedigen! Ze vielen op de grond onder de kracht van God en ik liep verder. Even later kwam ik ze weer tegen.

Ze getuigden van de liefde van God en dat ze zojuist Jezus hadden aangenomen! Ik vroeg of ze getrouwd waren en een beetje beschaamd zeiden ze dat ze samenwoonden. Ik heb ze een geweldige knuffel gegeven en hun gegevens doorgegeven aan de leiders.

Vanmorgen moest ik denken aan mijn verleden. Als ik jaren geleden had geweten dat deze mensen samenwoonden had ik wellicht niet eens voor ze gebeden. God zou toch eerst willen dat je breekt met zonde voordat je Zijn zegen kunt ontvangen... In Johannes 4 staat het verhaal van de Samaritaanse vrouw. Ze kwam Jezus tegen. Hij begon niet gelijk met het benoemen van haar zondige levensstijl met verschillende mannen en hoe ze momenteel samenwoonde zonder getrouwd te zijn. Hij begon haar het Levende water aan te bieden!

Ik geloof dat wanneer je vanuit het oude verbond, vanuit de wet, mensen benaderd, dat je altijd eerst de buitenkant tegen zult komen. Je wilt hun gedrag veranderen voordat je hun hart hebt bereikt. Genade benaderd altijd eerst het hart. Betoont liefde en genade, waarna het hart veranderd. Het is de goedertierenheid van God die mensen tot inkeer brengt.

Het stel wat bij me kwam en hun hart aan Jezus gaf heeft inmiddels trouwplannen en wil God in alles volgen! Als ik hun eerst met de wet om de oren had geslagen waren ze wellicht door de veroordeling afgeknapt. Nu heeft Jezus hun hart aangeraakt en veranderen ze van binnenuit naar buiten.

De kerk zou een plaats moeten zijn waar zoveel liefde is dat elke zondaar zich welkom zou voelen. Ook zou het een plaats moeten zijn waar zoveel ontzag voor God is dat geen enkele zonde zou kunnen blijven bestaan, juist omdat er zoveel liefde, leven en licht is... Laten we gaan voor het winnen van harten. Eerst het hart, dan de buitenkant.


Reageer op deze post