De gevonden zoon....

Peter Hofland

( N.a.v. Het verhaal van de verloren zoon vertelt door Jezus in het (bijbel)boek Lucas had 15:11-31 )

Eén zoon vergat hoe goed zijn vader was en liep weg, de andere bleef plichtsgetrouw bij hem. Twee verschillende uitingen maar ze hadden 1 ding gemeen, ze kenden beiden de Vader niet.....

Vandaag de dag is het niet veel anders. De ene helft van de mensen wil niks meer met God te maken hebben en hun eigen leven leiden met alle gevolgen van dien, en de andere helft probeert vanuit plichtsbesef God trouw te zijn door elke week trouw naar de kerk te gaan. Maar ook deze twee hebben vaak 1 ding gemeen, ze kennen beide de Vader niet....

Zij die hun leven zonder God invullen zijn aangewezen op hun eigen kunnen en zij die proberen met God te leven vaak ook, omdat ze beide niet beseffen: God is goed!

Luister is op je gemak naar het volgende nummer:.....


Reageer op deze post