Bovennatuurlijk natuurlijk

Bovennatuurlijk natuurlijk

Peter Hofland

Colin Werkman.

Toen ik klein was, hield ik me al bezig met God. Mijn opa en oma hadden mij een (kinder) bijbel gegeven en die las ik af en toe. Ook kwam ik heel soms in hun kerk, en als mijn oma oppaste zong ze vaak een liedje over Jezus voor ik ging slapen. Als ik nu terugkijk besef ik dat dat een zaad is geweest voor het leven wat ik nu leid met de Schepper van hemel & aarde.

Het was mijn gewoonte om altijd te bidden, en dat deed ik vooral voordat ik ging slapen. De stem die ik dan terug hoorde klonk als de stem van mijn eigen vader. Misschien dat God Zich toen al als een Vader naar mij wilde openbaren. Ik merkte weleens als ik niet kon slapen, dat dat kwam omdat ik nog niet gebeden had. Zo ging dat jaren door. Na een tijdje begon ik steeds meer zoekende te worden, en uiteindelijk kwam ik een jongen tegen uit Brazillie op Instagram, die duidelijk een christen was. We raakten aan de praat en hij vertelde me bepaalde dingen over het geloof. Ik was in die tijd al aardig actief met het geloof. Later vroeg ik hem hoe ik een christen kon worden, en hij vertelde mij dat je dan Jezus als Redder en Verlosser moet accepteren. Dat betekend dat je aanvaard dat Jezus aan het kruis is gestorven voor al jouw zonden, en dat je Hem ontvangt in je leven.

Op dat moment was ik in een vakantiepark in Nederland, met een mooi natuurgebied waar een toren stond. Na een aantal dagen van nadenken over dat besluit ben ik naar dat gebied gegaan, en op de top van die toren ben ik op mijn knieen gegaan en heb ik Jezus in mijn leven aangenomen als Redder en Verlosser.

De Bijbel spreekt in Johannes 3 over het geboren van boven worden, en ik geloof dat dat toen gebeurd is, ondanks dat ik later ook nog weleens hetzelfde gebeden heb. Kort daarna ontving ik in Scheveningen bij een evangelische winkel een Nieuwe Testament, die ik daarna veel ben gaan lezen. Ik begon daarna meer en meer te leren over het geloof, maar ik deed ook nog weleens domme dingen, zoals teveel drinken. Maar steeds als ik zoiets deed, voelde het niet goed van binnen. Ik kon het gewoon niet blijven doen. Mijn (nieuwe) natuur rebelleerde tegen dit oude, zondige gedrag. Wat er gebeurd wanneer je Christus ontvangt in je leven, is dat je een nieuwe creatie word. Het oude is voorbij gegaan en het nieuwe is gekomen. Ik stapte over van de eerste Adam die in zonde viel, naar de Here Jezus, het Woord van God, God zelf. Ik ontving Zijn natuur, Zijn persoon, Zijn leven, Zijn Geest. Ik was nu geboren van boven. Christus leefde nu in mij, en ik in Hem. En dat veranderde letterlijk alles. Hoe meer het woord van God tot me kwam, hoe meer ik begon te beseffen wie ik ben en wat Zijn doel voor me is. En dat is een proces wat nog steeds gaande is. Meer en meer kom ik erachter dat er glorieuze beloften zijn die God heeft voor ons leven op aarde, en het zou onverstandig zijn om me daar niet in te verdiepen.

Colin oeganda

Inmiddels is het supernatuurlijke (engelen, de hemel, wonderen, de Heilige Geest, etc) meer en meer een belangrijke realititeit in mijn leven. Ook ben ik in verschillende continenten geweest voor het evangelie, en heb ik heel veel genezingen en andere wonderen mogen meemaken; onder andere een ziekenhuis in Oeganda waar we naar binnen gingen en genezing uitspraken over de zieken, waarna het ziekenhuis 3 dagen leeg was. Dit is maar een klein deel van wat ik heb meegemaakt in de jaren dat ik leef als een nieuwe creatie. Laatst was ik bijvoorbeeld nog in Thailand voor het evangelie. En ik verwacht van God nog veel en veel meer.....

Ik weet zeker dat als ik niet gekozen had voor het leven met God, dat mijn leven een absolute puinhoop was geworden. Ik vraag me af of ik nog wel op deze aarde zou zijn. Hoe meer je met de dingen van God bezig bent, hoe meer je gaat zien hoe zinloos het leven zonder Hem is. Er is absoluut geen leven buiten Hem. Ieder mens zal daar vroeg of laat achter komen.

Jezus zei, Ik ben gekomen om leven te geven, en dat in overvloed. Alleen in Hem kun je dat leven ontdekken. En dat is wat ik iedereen gunHeb je vragen over God ? 

Je kan me hier vinden om ze stellen

https://www.facebook.com/colin...


Reageer op deze post