Great are You Lord

Great are You Lord

Peter Hofland


In de afgelopen maanden heb ik al meerdere malen het volgende willen schrijven maar het kwam er maar niet van.

Wat ik wil delen is hoop. Geen goedkope hoop, maar beproefd en reëel. 

Hoewel een aanzienlijk deel van de kerk braaf meedeed in het overheidsbeleid afgelopen 2 jaar was er ook een ander deel van de kerk wat wel degelijk aanvoelde dat er niks klopte van het narratief wat er door onze strot werd gedouwd.

Maar hun reactie, die ik wel kon begrijpen omdat ik daar zelf ook uit kwam, was teleurstellend; het is de eindtijd! Jezus komt terug! Snel bekeer je voor dat het te laat is!

Wat is de onderliggende boodschap? To Hell with the world, to heaven with me!

Het zal als maar slechter worden in deze wereld, en dan komt Jezus en die maakt alles weer goed. Hij maakt een nieuwe hemel en aarde en hopsakee.

Ik schrijf het wat uitdagend op om een punt te maken. Ik wil niks afdoen oprechtheid van de mensen die dit geloven. Ik zelf heb dit in enige mate ook geloofd, alleen hoe meer ik de boodschap van het Koninkrijk begon te begrijpen hoe meer het begon te wringen.

In 2012 stond ik op Kaappunt in Zuid-Afrika en keek ik over de Indische en Atlantische Oceaan uit. Toen ik die ontzettend grote watermassa zag kwam er tekst uit de bijbel in mijn gedachte: 

Want de aarde zal vol worden met de kennis van de heerlijkheid van de HEERE, zoals het water de bodem van de zee bedekt. (Hab.2:24)

Daarna dacht ik aan een gedeelte dat Paul schreef in één van zijn brieven:

Christus IN u, de hoop der heerlijkheid (Kol.1:27)

Je kon het kwartje bijna horen vallen in mijn binnenste: De mens is de heerlijkheid van God wanneer Hij weer met God verbonden is (Gen.1:27, Rom.3:23, Kol.1:27) 

De aarde is vol van mensen en zo wil God de aarde weer vol maken van Zijn heerlijkheid, dat is: mensen die verbonden zijn met Hem.

Dat was het oorspronkelijke plan van God en Hij is niet van gedachte veranderd.

Een aantal jaar later in 2015 werd ik aangemoedigd om dit beter te gaan begrijpen.

Daardoor gingen de laatste restanten van het eindtijd doemscenario eraan en werd het vervangen door een prachtig toekomstperspectief:

Jezus kwam met het Koninkrijk God en Hij plantte het in deze wereld en het heeft wortel geschoten in de harten van 12 mannen (en anderen) die verder gingen met het mandaat van het Koninkrijk, en zij bereikte de toenmalig bekende wereld met het evangelie (kol.1:23). Sinds die tijd groeit het Koninkrijk van God met mensen die opnieuw verbonden zijn met Hem. 

Zoals de bijbel zelf al voorspelde:

Want zoals de aarde haar gewas voortbrengt, en zoals een tuin het daarin gezaaide doet opkomen, zo zal de HEER gerechtigheid doen opkomen en lof voor alle volken. (Jes.61:11)

Wat dit zegt is dat zoals een plant wortel schiet, groeit en vrucht draagt, ZO is ook het Koninkrijk van God.

Het is er niet plotsklaps, hatsiekidee en hoppa klaar. 

Het is een groeiproces: 1, 12, 72, 120, 3000, dagelijkse vermenigvuldiging, 1 op de 365, 1 op de 7.

Wanneer we zeggen dat Hij het op een dag gaat doen en oplossen blijven we kleuters. 

Maar zoals een vader z’n kind opvoedt naar zelfstandigheid, zo verlangt Hij naar een volwassen generatie die met Hem regeert.

Regeert over zichtzelf en wat hem is toevertrouwd, over ziekte, dood en verderf, zodat het leven van God in elk facet zichtbaar wordt op aarde.

Zoals we hebben leren bidden:

U Koninkrijk kome!

U wil geschiede!

Zoals het in de hemel is, zo ook op aarde!

(Door jou, door mij)

Nieuwe hemel en aarde

Te veel christenen kijken uit naar en wachten op de nieuwe hemel en aarde, terwijl die hier al is en beschikbaar is ( Het Koninkrijk van God ).

Ze kunnen zich niet voorstellen dat de nieuwe hemel en aarde er al zijn omdat in hun hoofd alles dan utopisch zal zijn. 

Maar als je de beschrijving van de nieuwe hemel en aarde leest van de profeet Jesaja botst dat met die opvatting. 

Hij beschrijft dat er nog:

1) mensen worden geboren 

2) er nog zondaars zijn 

3) en mensen sterven. (Jes.65:17-25)

En Johannes voegt daar nog aan toe dat;

4) er nog ziekte zal zijn. ( Openb.22:2)

Uiteraard zijn er ook prachtige dingen in de nieuwe hemel en aarde (het Koninkrijk van God, het nieuwe Verbond)

Petrus schrijft in zijn brief:

Maar wij verwachten een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waar gerechtigheid woont. (2 Pet.3:2)

Dit komt overeen met wat Jesaja ergens anders verklaart:

Uw volk, zij allen zullen rechtvaardigen zijn,

Voor eeuwig zullen zij de aarde in bezit nemen.

Zij zullen een stekje zijn, door Mij geplant, (groei)

Een werk van Mijn handen, opdat Ik verheerlijkt zal worden.

De kleinste zal tot duizend worden en de minste tot een machtig volk, (groei)

Ik, de HEER, zal dit te zijner tijd spoedig doen komen.

(Jes.60:21,22)

Hoe is dat stekje gepland?

Paulus schrijft in zijn brief aan de kerk dat Jezus met onze zonde zondig werd gemaakt en DAT WIJ met Zijn gerechtigheid rechtvaardig werden gemaakt. (2 kor.5:21)

Paulus beschrijft het als een cadeau wat je ontvangt als je gelooft: het cadeau van gerechtigheid. (Rom.5:17)

En deze gerechtigheid zorgt er voor dat je recht kan staan voor God en relatie met Hem kan hebben. Je bent (op)Nieuw Verbond(en).

En deze gerechtigheid werk je uit in je leven en deel je met anderen en zo zal de aarde vol worden van Gods gerechtigheid.

Jij en ik hebben daar dus een actieve rol in. God is klaar met Zijn kant van het verhaal, de bal ligt bij ons. 

Als wij niks doen gebeurt er niks.

Schreeuwen: het is de eindtijd !, Jezus komt terug ! Verhindert ons om een lange termijn visie te hebben voor het Koninkrijk in deze wereld.

Het klopt wel dat het een eindtijd is, maar niet zoals de meeste het bedoelen. 

Het is de eindtijd voor corrupte machthebbers in deze wereld en waarin de rechtvaardigen zullen opstaan en het stokje gaan overnemen.

Zij profeteren een Great Reset waardoor mensen slaven worden in het systeem.

Maar God profeteert al jaren door Zijn profeten dat er Great Awekening aan komt en die tijd is nu.

Mensen zijn massaal wakker aan het worden voor het feit dat de wereld niet bestuurd wordt door mensen met de beste bedoelingen, maar door corrupte mensen die de waarheid verdraaien voor eigen gewin.

Maar mensen worden ook wakker dat er meer is tussen hemel en aarde, dat er meer is dan het fysieke.

Waarom? Volgens mij omdat ze geconfronteerd worden met niet-fysieke dingen in hun leven zoals onrecht, en het verlangen naar gerechtigheid. Het verlangen om hoop te hebben voor de toekomst.

En wat zegt de bijbel daarover: ….u was zonder hoop en zonder God in deze wereld… 

Paul (de schrijver) koppelde het hebben van hoop aan het geloof in God.

En dat is wat wij hebben: Hoop, omdat God ons beloofd heeft.

Licht scheen in de duisternis en de duisternis heeft het niet in zijn macht gekregen. (Joh.1:5)

Daarnaast kunnen we terugkijken naar de geschiedenis zowel in als buiten de bijbel dat er vele crisissen in de wereld zijn geweest die wij zouden kunnen bestempelen als ‘de eindtijd’, en die zijn, hoe verschrikkelijk ook, ALLEMAAL voorbij gegaan.

 Wat ons te doen staat is onder andere het volgende:

En neem niet deel aan de onvruchtbare werken van de duisternis, maar ontmasker ze veeleer.

Want wat heimelijk door hen gedaan wordt, is te schandelijk om zelfs maar te vertellen.

Maar al deze dingen komen openbaar als ze door het licht ontmaskerd worden: want al wat openbaar maakt, is licht. 

Daarom zegt Hij: Ontwaak, u die slaapt, en sta op uit de doden, en Christus zal over u lichten.

(Efe.5:11-14)


1 Reactie

Bert · 24 jul 2022 19:10:00

Mooie blog Peter! Wat een geweldig perspectief hebben we toch!!

Reageer op deze post